• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

Några exempel på universalprovningsmaskiner


Drag- tryck-
böjprovning 5 kN

Drag- tryck-
böjprovning 100 kN

Drag- tryck-
provning med
kammare

Drag- tryck-
provning lågbudget
alternativ

 
Swetest erbjuder Materialprovningsmaskiner från ett flertal samarbetspartners och även skräddarsydda lösningar av egen tillverkning.
Vi analyserar kundernas behov av provningsmetoder, maskinstorlek, teststandarder, tillbehör, programvara mm. och presenterar bästa möjliga tekniska och kommersiella förslag baserat på årtionden av erfarenhet i branschen.

Provningsmaskiner finns för belastningar från några få N upp till MN, såväl för statiska som dynamiska tester, för FoU, kvaltetskontroll, produktionsprovning 24/7 mm.

De flesta provningsmaskiner är utrustade med datorbaserade styrsystem som utför testsekvenserna automatiskt med utvärdering av mätdata och presentation av provningsresultat. Maskinerna uppfyller krav enl. ISO-standarder och är CE-märkta.
 
Swetest Instrument AB
Besöks- och godsadress: Stenhuggarvägen 3, SE-13238 Saltsjö-Boo, postadress: Box 183, SE-13226 Saltsjö-Boo,
telefon: 08-718 3345, fax: 08-716 2390, e-post: info@swetest.se, www.swetest.se