• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

Hårdhetsmätare, elastomerer

 

Hårdhetmätare för elastomerer, termoplaster, skumplast, mmwww.hildebrand-gmbh.de/en/


 Hårdhetsmätare

 • Durometer
 • Micro IRHD
 • Macro IRHD

Återstudstest


Övrig testutrustning

 • ISO Tab-L Table
 • Data Collector Temperaure/Humidity


Tjockleksmätare

 • Gummi
 • Folier
 • Textilier
 • Geomembraner


Densitetsmätare

 • Densimeter H-300 S


 Tillbehör

 • Testblock MACRO IRHD
 • Testblock MICRO IRHD
 • Testblock Durometer
 • Centreringsfixturer
 • Teststativ
 • Tillbehör till teststativ
 • Kalibreringsfixtur RC-1 för durometer
 • Kalibreringsfixtur för anliggningskraft
 • Boken ”Hardness test”
 
Swetest Instrument AB
Besöks- och godsadress: Stenhuggarvägen 3, SE-13238 Saltsjö-Boo, postadress: Box 183, SE-13226 Saltsjö-Boo,
telefon: 08-718 3345, fax: 08-716 2390, e-post: info@swetest.se, www.swetest.se