• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
     

OPTISK TÖJNINGSMÄTNING

   

med RTSS Videoextensometer från LIMESS

 • beröringsfri
 • noggrann
 • anpassningsbart till provningsmaskiner av olika fabrikat

RTSS ( Real Time Strain Sensor ) 

är ett optiskt mätsystem baserat på en digital kamera och realtidsbildbearbetning. Systemet mäter töjningen längs och tvärs mellan två märken på provet vilket är per definition det normerade förfaringsättet. Mäthastighet upp till 4000 Hz. Töjningsdata överförs via en analog eller digital anpassningsenhet (interface) till styrenheten på en dragprovningsmaskin för vidare bearbetning eller maskinstyrning.

Användningsområden

Mätning av materialegenskaper, sann töjningsstyrning av
dragprov, upptäckt av sprickor, undersökning av töjningsbeteendet
vid dynamiska belastningsprov, cykliska och höghastighetsdragprov, vibrationsanalys, mm.

Egenskaper

Modernt, konfigurerbart och intuitivt användargränssnitt som använder OpenGL.
Full automatisk kontroll av provningsmaskinen.
Mallar för olika mätuppgifter.
Många valmöjligheter för kommunikation och dataöverföring
Understöder flerkärniga processorer genom multithreadanalysis-kernel.
Systemkalibrering ger mätningar i mm,

Systemvarianter

Fler-kamera-system för samtidig mätning på olika sidor av provet (upp till 360 º )
Litet eller stort synfält (FOV) för noggrann bestämning av E-modul och spännings-/ töjningskurvan,
RTSS-HR för kvasistatiska dragprov och hög nogrannhet
0,002 % töjning,20 μstrain, 1 μm vid 100 mm synfält,
mäthastighet 50 Hz, > 500 % mätområde
analog utsignal +/- 10 V, 16 bit, kameraupplösning 2,0 MPixel,
RTSS-HS för dynamiska applikationer upp till 4 kHz
mäthastighet, för t.ex. Hydropulser, cyklisk utmattning, skakare.
noggrannhet 0,02 % töjning, 10 μm vid 100 mm synfält,
mäthastighet 4 kHz, > 500 % mätområde
analog utsignal +/- 10 V, 16 bit, kameraupplösning VGA
 

     
 
Swetest Instrument AB
Besöks- och godsadress: Stenhuggarvägen 3, SE-13238 Saltsjö-Boo, postadress: Box 183, SE-13226 Saltsjö-Boo,
telefon: 08-718 3345, fax: 08-716 2390, e-post: info@swetest.se, www.swetest.se