• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

Lastram fabrikat XYZ

PC system med Windows O.S. Microprocessor-baserad styrenhet
MODERNISERING AV MATERIALPROVNINGSMASKINER
Äldre provningsmaskiner med välfungerade lastramar kan nu kostnadseffektivt uppgraderas till moderna testsystem.
Swetest Instrument AB erbjuder uppgraderings-satser till de flesta gångbara maskintyperna med  skruvdrivning eller hydrauliksystem, för både "statiska" eller "dynamiska" maskiner, testriggar, mm.


Ett typiskt uppgraderingspaket för en dragprovningsmaskin består av:
Microprocessor-styrenhet
 • PC-system  ( kan också tillhandahållas av kunden )
 • reläbox och systemkablar
 • användarprogram
 • Service: installation och igångsättning, upplärning av operatörer, dokumentation, mm.
 
Swetest Instrument AB
Besöks- och godsadress: Stenhuggarvägen 3, SE-13238 Saltsjö-Boo, postadress: Box 183, SE-13226 Saltsjö-Boo,
telefon: 08-718 3345, fax: 08-716 2390, e-post: info@swetest.se, www.swetest.se