• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

ÖVRIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

 • Instrument och utvärderingsprogram för Akustisk Emissionsmätning

 • Temperaturkammare

 • Densitetsmätare

 • Skikttjockleksmätning

 • Godstjockleksmätning

 • Vibrationstestare

 • Ytjämnhetsmätare

 • Kalibreringsservice

 • Konsultation

 • Specialtillverkning efter kundönskemål

 • Begagnade instrument

Vi har div. begagnad utrustning. V.g. kontakta oss och meddela önskemål.
 
Swetest Instrument AB
Besöks- och godsadress: Stenhuggarvägen 3, SE-13238 Saltsjö-Boo, postadress: Box 183, SE-13226 Saltsjö-Boo,
telefon: 08-718 3345, fax: 08-716 2390, e-post: info@swetest.se, www.swetest.se